הגעתי למרפאה, אך שכחתי כרטיס. מה עושים?

כל ביקור במרפאה, לכל מטרה, מחייב הצגת כרטיס מכבי.
הכרטיס משמש לזיהוי ודאי של המטופל, וכן לדיווח לשם תגמול הרופא בגין השירות.
כאשר אתם מבקשים שירות עבור בן משפחה, יש להגיע עם הכרטיס שלו.
בהגעתכם למרפאה יש להעביר כרטיס אצל המזכירה.

 

במידה ושכחתם כרטיס יש לקבל "אישור ביקור ללא כרטיס" באחת מהדרכים הבאות :

  • מוקד מכבי ללא הפסקה (3555*, שלוחה 8 בנתב)
  • אפליקציית מכבי בטלפון החכם שלכם
  • אתר מכבי online

יש להסדיר את האישור לפני הכניסה אל הרופא.
לא ניתן לקבל אישור חריג עבור בן משפחה.