עשיתי בדיקות. איך אני יודע אם התוצאות תקינות?

תוצאות הבדיקות שבצעתם (מעבדה, הדמיה) מתקבלות תוך מספר ימים.
אתם מוזמנים (ומתבקשים) לעיין בתוצאות הבדיקות באתר מכבי online או באפליקציה.

כשבוע לאחר ביצוע הבדיקות יש ליצור קשר עם הרופאה לצורך קבלת משוב על התוצאות והמלצות להמשך בירור או טיפול. הודעה יזומה מהמרפאה תתקבל רק במקרה של תוצאות קריטיות. מומלץ לפנות לרופאה דרך האתר, האפליקציה או המייל.

תוצאה "מחוץ לסוגריים" יכולה להיות חסרת משמעות קלינית, ולעומתה תוצאה "תקינה" יכולה להיות בעלת משמעות במקרה הפרטי שלכם. לכן ישנה חשיבות גדולה ב"סגירת מעגל" מול הרופאה.

שימו לב – רופאי מכבי מקבלים עדכון לגבי (מרבית) הבדיקות שבוצעו במכוני מכבי או בי"ח אסותא, אך לא לגבי בדיקות שבוצעו בבתי חולים אחרים, ציבוריים או פרטיים.
מומלץ להעביר לרופא המשפחה דו"ח מסכם של כל בדיקה (או ייעוץ) שבוצעו מחוץ למכבי, ובכלל זה בדיקות סקר שבוצעו באופן פרטי (ממוגרפיה, קולונוסקופיה) ובדיקות במסגרת "סקר מנהלים" מטעם מקום העבודה.
מומלץ להעביר את דו"ח הבדיקה גם אם תוצאותיה תקינות, לצורך תיעוד בגליון הרפואי.