אני צריך שירות מנהליים ממשרד הסניף. כיצד לפנות?

מבוטחי מכבי נזקקים לשירותים מנהלתיים שונים הניתנים במשרד הסניף (ולא במרפאה).
ברב המוחלט של המקרים, ניתן לקבל שירותים מנהליים ללא הגעה לסניף.
קבלת התחייבות (טופס 17), החזר מיון או אישור תרופה יכולים לקבל מענה דרך האפליקציה.
(ראה הסברים וקישורים תחת השאלות המתאימות המופיעות בעמוד זה).
במקרים אחרים ניתן לפנות באמצעות פקס או דוא"ל של משרד הסניף הרלבטי.
יש לפנות למשרד הסניף בהתאם למקום המגורים.

משרד סניף הרצליה

משרד סניף רמת השרון